ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตอน ฟื้นดิน คืนป่า สร้างชีวิต
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บริษัท แปซิฟิค อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (Pacific Inspiration Channel : PIC)
เจ้าของผลงานร่วม สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
คำสำคัญ โครงการพระราชดำริ
หน่วยงาน บริษัท แปซิฟิค อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (Pacific Inspiration Channel : PIC)
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ประดู่เป็นต้นไม้ที่พบมากบนเขาเขียว ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ต่อมาผืนป่าแห่งนี้ถูกมนุษย์บุกรุกทำลายเพื่อหาผลประโยชน์โดยไม่คำนึงถึงผลที่ติดตามมา ต้นไม้เหลือแต่ตอไม้ ผืนป่าเป็นแผ่นดินรกร้าง เขาเขียวที่เคยเขียวขจีจึงเหลือเพียงชื่อ เมื่อขาดป่าก็ขาดน้ำ ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลไร้ความชุ่มชื้น ผืนดินแห้งแล้ง ด้วยองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ ได้พลิกฟื้นผืนดินเสื่อมโทรมในตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ให้อุดมสมบูรณ์ คืนผืนป่าที่งอกงาม ส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=WksSmZ0Kix0
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตอน ฟื้นดิน คืนป่า สร้างชีวิต is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง