ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการแกล้งดิน ตามแนวพระราชดำริ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บริษัท ไบรท์ทีวี จำกัด
คำสำคัญ โครงการแกล้งดิน;ดินเปรี้ยว
หน่วยงาน บริษัท ไบรท์ทีวี จำกัด
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย พื้นที่การเกษตรภายในศูนย์การศึกษาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ประสบปัญหาดินเปรี้ยวจนไม่สามารถทำการเกษตรได้ ปัจจุบันเป็นผืนดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ปลูกพืชผลทางการเกษตรได้ผลดีเจริญงอกงามหลังแก้ปัญหาด้วยวิธีแกล้งดิน ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานไว้เมื่อครั้งเสด็จดพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรเขตจังหวัดนราธิวาส
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Mqbo1AErKiA
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการแกล้งดิน ตามแนวพระราชดำริ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง