ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สมุนไพรไทย ที่สุดของสมุนไพรเพื่อการบรรเทาและบำบัดโรค (แพทย์ทางเลือก)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สถาพร ชุติมาสกุล
คำสำคัญ สมุนไพรไทย;ที่สุดของสมุนไพร;เพื่อการบรรเทา;บำบัดโรค
หน่วยงาน บริษัษ เรนนี่ริช 99 จำกัด
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ประเทศไทยเป็นประเทศในเขตศูนย์สูตร มีภูมิอากาศร้อนชื้น เป็นประเทศที่มีสมุนไพรใหญ่ที่สุด มีสรรพคุณทางยาหลายชนิด ซึ่งสรรพคุณทางยาเหล่านี้ ปัจจุบันหน่วยงานทางราชการรณรงค์ให้ใช้สมุนไพรเป็นแพทย์ทางเลือก สมุนไพรไทยช่วยลดต้นทุนนำเข้ายาแผนปัจจุบัน และงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนโดย สวทช.
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=dIaoH8TPVs8
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
  • การแพทย์คลีนิก
  • แพทย์ทางเลือก
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง