ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากเศษผ้าทอลายดอกปีบ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง
เจ้าของผลงานร่วม วิรัชยา อินทะกันต์ , วิทวัฒน์ ยินดี , อำภาภรณ์ คงมี
คำสำคัญ งานประดิษฐ์;ผ้าทอลายดอกปีบ
หน่วยงาน สาขาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากเศษผ้าทอลายดอกปีบ ที่ออกแบบพัฒนาขึ้นใหม่ โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากเศษผ้าทอลายดอกปีบ ดังนี้ ช่อติดอก แจกันดอกไม้ และกรอบรูปดอกไม้ เพิ่มความหลากหลายให้ผลิตภัณฑ์ สามารถนำไปใช้ทุกโอกาส จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ดอกไม้ช่อติดอกที่มีขนาดไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไป เหมาะสมกับการใช้งานกับแจกันดอกไม้จากเศษผ้าทอลายดอกปีบ และกรอบรูปดอกไม้ที่ประดิษฐ์จากเศษผ้าทอลายดอกปีบ เป็นการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากเศษผ้าทอลายดอกปีบทั้ง 3 รูปแบบ อยู่ในระดับมาก สีสันสวยงามเป็นสีโทนเย็นคือ สีชมพูออกม่วงอ่อน และสีม่วงอ่อนเกือบน้ำเงินเหมาะสมกับการนำมาเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นการอนุรักษ์ผ้าพื้นเมืองของจังหวัดพิษณุโลก สามารถสร้างเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากผ้าทอพื้นเมือง คือ ผ้าทอลายดอกปีบที่เป็นที่รู้จักในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกที่หลากหลายมากขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://research.kpru.ac.th/sac/fileconference/10892018-04-30.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากเศษผ้าทอลายดอกปีบ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง