ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับวิเคราะห์อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุรัตน์ สาเรือง
เจ้าของผลงานร่วม พันตำรวจโทวรวัฒน์ สุทธินุ่น , อาจารย์เปมิกา สนิทพจน์
คำสำคัญ การป้องกันอาชญากรรมคดีเด็กและเยาวชน;โปรแกรมประยุกต์
หน่วยงาน คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เลขที่ 90 หมู่ 7 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โทรศัพท์ 0 3431 1110
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย เป็นโปรแกรมนำร่องการค้นหาข้อมูลการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการสืบสวน สอบสวนและการพิสูจน์หลักฐานเก็บรวบรวมข้อมูลด้านอาชญากรรมของเด็กและเยาวชน ระหว่างปี 2558-2561 จากสถานีตำรวจต้นแบบจำนวน 27 แห่ง ในเขตพื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 –9 มีความสามารถในการวิเคราะห์รูปแบบอาชญากรรม ซึ่งโปรแกรมประยุกต์ในรูปแบบ Application สามารถติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และในโทรศัพท์มือถือทั้งในระบบ Android และระบบ IOS โดยมีจุดเด่นที่สามารถวิเคราะห์ได้หลายๆ อย่างบูรณาการ ทั้งสถานที่ เวลา ประเภทคดี และชนิดของคดี คนร้าย อาวุธที่ใช้และวิเคราะห์ให้ลึกลงไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลพฤติกรรมของคดี เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการนำไปป้องกันการเกิดอาชญากรรมเชิงลึกในกลุ่มเยาวชน
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับวิเคราะห์อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง