ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตโฟมพอลิแลคติกแอซิด/พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต/เส้นใยเซลลูโลสดัดแปรเพื่อนำมาใช้เป็นถ้วยและฝาปิดสำหรับเครื่องดื่มร้อน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น
เจ้าของผลงานร่วม สุวรา วรวงศากุล
คำสำคัญ โฟม;พอลิแลคติกแอซิด;พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต;เส้นใยเซลลูโลสดัดแปร
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การผลิตโฟมพอลิเมอร์เชิงประกอบที่ผลิตจากพอลิเมอร์ชีวภาพผสมระหว่างพอลิแลคติกแอซิดกับพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต โดยมีการเสริมแรงด้วยเส้นใยเซลลูโลสดัดแปรเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับวัสดุสำหรับนำมาประยุกต์ใช้เป็นถ้วยหรือฝาปิดสำหรับใส่เครื่องดื่มร้อน โดยมีการศึกษาสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางความร้อน สมบัติทางเคมี สมบัติเชิงกล สารเคลื่อนผ่าน และการย่อยสลายทางชีวภาพของเส้นใยเซลลูโลสดัดแปรและโฟมพอลิเมอร์เชิงประกอบ ซึ่งถ้วยโฟมหรือฝาปิดนี้เป็นโฟมชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ทางธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต้นทุนต่ำ สามารถทนความร้อนและกันความร้อนได้ และสามารถนำมาทดแทนถ้วยหรือฝาปิดที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง