ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ศิลปะสื่อภาพถ่าย : ความรุนแรงในความสงัด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วรพรรณ สุรัสวดี
คำสำคัญ ศิลปะสื่อภาพถ่าย;ภาพถ่าย;ความรุนแรง;ความสงัด
หน่วยงาน สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยสังคมปัจจุบันที่ก่อให้เกิดความรุนแรง ความรูสึกไม่ปลอดภัยในกรุงเทพมหานครตอนกลางคืน นำมาสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่าย ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ข่าวสารจำนวนมากทำให้รู้สึกหวาดกลัวต่อภัยอาชญากรรมเพิ่มขึ้น และสภาพแวดล้อมกระตุ้นความรู้สึกได้โดยไม่ต้องมีสิ่งที่เกิดขึ้นจริง การสร้างสรรค์ที่สมจริง กระตุ้นการรับรู้ความรุนแรง ความรู้สึกไม่ปลอดภัยของผู้ชมได้ และเทคนิคต่อภาพ เป็นพาโนราม่า ขยายมุมมองในการรับรู้โดยชนาดภาพใหญ่ทำให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ในภาพ และเกิดการรับรู้ดีขึ้น และ บริบท และสิ่งเร้าที่ช่วยกระตุ้นความรู้สึกกลัวในความรุนแรง ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมบางอย่างที่สื่อถึงการดูแล เช่นอาคารที่มีสภาพเสื่อมโทรม รกร้าง ภาพกราฟิติ หรือขยะ และการเพิ่มความชัดเจนของพื้นผิวช่วยให้สื่อความหมายได้ดียิ่งขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/PNRU_JHSS/article/view/116037/106754
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


ศิลปะสื่อภาพถ่าย : ความรุนแรงในความสงัด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง