ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาและการประยุกต์ใช้สารเติมแต่งพอลิเมอร์ชีวภาพต้านเชื้อจุลชีพสำหรับฟิล์มบรรจุภัณฑ์ชนิดย่อยสลายได้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์
เจ้าของผลงานร่วม เพชรรุ้ง เสนานุช
คำสำคัญ พอลิแลคติกแอซิด;ยางธรรมชาติ;ไคโตซานดัดแปร;ต้านเชื้อจุลชีพ;ฟิล์ม
หน่วยงาน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย เตรียมฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอคทีฟชนิดย่อยสลายได้ที่มีประสิทธิภาพในการต้านการเจริญเติบโตของเชื้อจุลชีพในอาหารสด ทั้งเนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้ โดยมีซิลเวอร์ไอออน (Ag+) เป็นองค์ประกอบ ลดการหลุดออกของ Ag+ จากบรรจุภัณฑ์โดยการจับด้วยไคโตซานดัดแปร ได้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการ ลด/ชลอ การเจริญเติบโตของเชื้อจุลชีพในอาหารได้กว่า 45-85% เมื่อเทียบกับฟิล์ม PLA โดยพบการหลุดออกของ Ag+ น้อยกว่าค่ามาตรฐานควบคุมของสหภาพยุโรป ทั้งยังสามารถลดการผ่านของคลื่นแสงที่ก่อให้เกิดการเน่าเสียของอาหารและการเสื่อมสภาพของอาหารได้ ส่งผลให้อาหารสามารถคงคุณภาพและอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้น
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง