ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง นวัตกรรมเจิร์มการ์ด GermGuard สารสกัดจากเปลือกมังคุดพิชิตเชื้อโรค
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายพงศ์พล เอกบุตร
คำสำคัญ สารสกัด;เปลือกมังคุด;เชื้อแบคทีเรีย
หน่วยงาน วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เทคโนโลยีเจิร์มการ์ด (GermGuard) เป็นการนำสารสกัดจากเปลือกมังคุด ที่มีความสามารถโดดเด่นในการฆ่าเชื้อแบคที­เรียและฤทธิ์ทางตัวยา ที่มีประโยชน์ ต่อวงการแพทย์ โดยได้นำสารสกัดดังกล่าวมาทำการปรับปรุงด้­วยกระบวนการทางเคมี จากนั้นทำการห่อหุ้มอนุภาคของแซนโทนด้วยโพ­ลิเมอร์ทางการแพทย์ (nano-encapsulation) โดยมีอนุภาคระดับนาโน ส่งผลทำให้มีความสามารถในการฆ่าเชื้อแบคที­เรียก่อโรคร้ายแรงทั้งชนิดแกรมบวกและแกรมล­บ เช่น P. aeruginosa A. baumannii MRSA Multidrug-resistant tuberculosis และเชื้อไวรัส H5N1 เป็นต้น มีความปลอดภัยในระดับเซลล์สัตว์ทดลองและเซ­ลล์มนุษย์
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=pYgEOIKYLjc
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง