ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความหลากหลาย ประชากร การแพร่กระจายและศักยภาพในการใช้ประโยชน์ของสาหร่ายสีน้ำตาลสกุล Sargassum ในประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ , ผศ.ดร.มลวดี วงศ์ลาภสุวรรณ , ดร.จารุวรรณ มะยะกูล , ดร. สุภัทรา พงศ์ภราดร , ผศ.ดร. วสุ ปฐมอารีย์ , ดร. ปริปก พิศสุวรรณ
คำสำคัญ การยับยั้งแบคทีเรีย;การใช้ประโยชน์สารสกัดจากสาหร่าย;ฟูคอยแดน;สารต้านอนุมูลอิสระ;สาหร่ายทุ่น
หน่วยงาน หน่วยวิจัยสาหร่ายและหญ้าทะเล สถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการวิจัยความหลากหลาย ประชากร การแพร่กระจายและศักยภาพในการใช้ประโยชน์ของสาหร่ายสีน้ำตาลสกุล Sargassum ในประเทศไทย พบศักยภาพการใช้ประโยชน์จากสาหร่ายชนิด S. plagiophyllum และ S. polycystum สามารถนำไปพัฒนาการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ยับยั้งเซลล์มะเร็ง มีสารให้ความชุ่มชื้น และช่วยลดคลอเลสเตอรอล ควรมีการวิจัยต่อยอดด้านการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากสารสกัด รวมถึงการเพาะเลี้ยงสาหร่ายเพื่อการนำมาใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมและการสร้างรายได้ให้กับประเทศต่อไป
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง