ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้ประโยชน์จากปุ๋ยมูลหนอนด้วงกว่างชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุภาพร รัตนาพันธุ์
เจ้าของผลงานร่วม ปราโมทย์ ทิมขำ , เผดิมศิลป์ รามศิริ , แสงแก้ว คำกวน , นพรัตน์ จันทร์ไชย , นันทนา เตชนันท์
คำสำคัญ ด้วงกว่างชน;มูลหนอนด้วงกว่างชน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ด้วงกว่างชนเป็นแมลงปีกแข็งที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศในป่าแถบภาคเหนือของประเทศไทย โดยระยะหนอนจะกินซากพืชที่เน่าเปื่อยผุพังเป็นอาหาร ขับถ่ายมูลออกมาเป็นปุ๋ยลงสู่ผืนดิน ในป่า ซึ่งจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนธาตุอาหารพืชขึ้นในระบบนิเวศ โดยใช้สูตรอาหารเพาะเลี้ยงหนอนด้วงกว่างชนจำนวน 6 สูตร ได้แก่ ขี้เลื่อยผุจากการเพาะเห็ด ขี้เลื่อยสดหมัก 30 วัน ขี้เลื่อยสด ใบไผ่ผุ หญ้าผุ และเปลือกถั่วเหลืองผุ นำมูลหนอนด้วงกว่างชนที่ได้จากการเพาะเลี้ยงโดยใช้สูตรอาหารทั้ง 6 สูตร มาทดสอบความเป็นปุ๋ยกับดาวเรือง พบว่าปุ๋ยมูลหนอนด้วงกว่างชนทุกสูตร มีผลต่อการเจริญเติบโตและ ผลผลิตของดาวเรือง คือ ความสูงต้น จำนวนดอกต่อต้น และขนาดของดอกไม่แตกต่างกัน จากการใช้ปุ๋ยมูลโคและปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 นอกจากนี้พบว่าดาวเรืองที่ใช้ปุ๋ยมูลหนอนด้วงกว่างชนแทบทุกสูตรให้ค่าเฉลี่ยของความสูงต้น จำนวนดอกต่อต้น และขนาดของดอกสูงกว่า หรือเทียบเท่าการใช้ปุ๋ยมูลโคและปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=08%20Supaporn.pdf&id=1126&keeptrack=7
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การใช้ประโยชน์จากปุ๋ยมูลหนอนด้วงกว่างชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง