ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว ของผักกาดขาวปลี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ณัฐพล กามล
เจ้าของผลงานร่วม ดนัย บุณยเกียรติ
คำสำคัญ ผักกาดขาวปลี;การลดอุณหภูมิระบบสุญญากาศ;การลดอุณหภูมิ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาเพื่อศึกษาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศในผักกาดขาวปลี ที่มีอุณหภูมิเริ่มต้นที่ใจกลางเท่ากับ 20-23°ซ ให้ได้อุณหภูมิสุดท้ายเท่ากับ 4 ± 1 °ซ และเพื่อศึกษาคุณภาพของผักกาดขาวปลีระหว่างการเก็บรักษา โดยนำผักกาดขาวปลีที่ตัดแต่งแล้วบรรจุถุงพลาสติก โพลีเอทิลีนเจาะรูไปลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศ โดยกำหนดความดันสุดท้ายในห้องลดอุณหภูมิเป็น 3 ระดับคือ 5.5, 6.0 และ 6.5 มิลลิบาร์ และใช้ระยะเวลาที่ผลิตผลอยู่ภายใต้ความดันที่กำหนด 3 ช่วงคือ 20, 25 และ 30 นาที ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการลดอุณหภูมิผักกาดขาวปลีแบบสุญญากาศคือ การกำหนดความดันสุดท้ายภายในห้องลดอุณหภูมิเป็น 6.0 มิลลิบาร์ และ มีระยะเวลาที่ผลิตผลอยู่ภายใต้ความดันที่กำหนดนานเท่ากับ 25 นาที โดยใช้เวลาในกระบวนการลดอุณหภูมิทั้งสิ้น 38 นาที และใช้พลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 5.8 กิโลวัตต์ชั่วโมง คิดเป็นค่าไฟฟ้า 0.04 บาทต่อกิโลกรัมของน้ำหนักสด ระหว่างการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศด้วยพารามิเตอร์ที่เหมาะสม ผักกาดขาวปลีมีการสูญเสียน้ำหนักสด 2.57% เมื่อนำผักกาดขาวปลีไปเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 4°ซ ความชื้นสัมพัทธ์ 80-85% พบว่า ผักกาดขาวปลีที่ผ่านการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศ มีลักษณะปรากฎดีกว่าอายุการเก็บรักษานานกว่า และมีการสูญเสียน้ำหนักสดน้อยกว่าผักกาดขาวปลีที่ไม่ผ่านการลดอุณหภูมิ อย่างไรก็ตามการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสีใบ ปริมาณคลอโรฟิลล์ทั้งหมด ปริมาณวิตามินซี และปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ำได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=06%20Nattaphon.pdf&id=1124&keeptrack=11
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว ของผักกาดขาวปลี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง