ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Newly isolated malic acid fermenting yeast Meyerozyma caribbica AY 33-1 for bioconversion of glucose and cassava pulp
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง Thannapat Rattanapatpokin
เจ้าของผลงานร่วม Chakrit Tachaapikoon , Rattiya Waeonukul , Songsak Wattanachaisaereekul , Khanok Ratanakhanokchai , Patthra Pason
คำสำคัญ Malic acid;Yeast;Cassava pulp;Meyerozyma caribbic AY33-1;Direct fermentation
หน่วยงาน School of Bioresources and Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 49 Soi Thian Thale 25, Bang Khun Thian Chai Thale Road, Tha Kham, Bang Khun Thian, Bangkok 10150
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การเพาะเลี้ยงเชื้อในอาหารเหลว YPD พบว่ามีเพียง AY33-1 ไอโซเลทเดียวจาก 196 ไอโซเลทที่เป็นเชื้อยีสต์สามารถผลิตกรดมาลิกจากกลูโคสและกากมันสำปะหลังได้โดยกระบวนการหมักแบบขั้นตอนเดียว เมื่อทำการเลี้ยงเชื้อ M.caribbica AY33-1 ในอาหารสูตร YPD ที่มีกลูโคสร้อยละ 10 ได้ค่าผลผลิต (yield) มาลิกที่ 11.8 กรัมต่อลิตร เมื่อเปรียบเทียบผลผลิตในอาหารสูตร Basal medium ที่มีกลูโคสร้อยละ 10 พบว่ามีค่าผลผลิตมาลิกที่ 22.7 กรัมต่อลิตร จากนั้นทำการเลี้ยงเชื้อ M.caribbica AY33-1 ที่ใช้กากมันสำปะหลังร้อยละ3 เป็นแหล่งคาร์บอนได้ผลิตกรดมาลิกเท่ากับ 0.24 กรัม/ลิตร ที่ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า M.caribbica AY33-1 เป็นสายพันธุ์ของยีสต์ที่มีแนวโน้มสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงจากกากมันสำปะหลังได้โดยกระบวนการหมักแบบขั้นตอนเดียว
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.jstage.jst.go.jp/article/sjse/1/1/1_62/_pdf
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง