ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์โปรแคริโอตจากบ่อหมักแก๊สชีวภาพจากมูลโคและการนำหัวเชื้อสดไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนใน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.กมลนันท์ ทวียรรยงกุล
เจ้าของผลงานร่วม ดร.นวรัตน์ นันทพงษ์ , ดร.ณัฐภร แก้วประทุม , ศ.ดร.วอร์เรน ชิปตัน
คำสำคัญ ความหลากหลายทางชีวภาพ;จุลินทรีย์เมทาโนเจน;หัวเชื้อบ่อหมัก;บ่อหมักแก๊สชีวภาพ
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย จุลินทรีย์ในบ่อหมักแก๊สชีวภาพมูลโคในฤดูหนาวและฤดูร้อน (อุณหภูมิเฉลี่ย 26ซ และ 32ซ ตามลำดับ) พบแบคทีเรียไฟลัม Bacteriodetes และ Firmicutes โดดเด่นที่สุด แต่แตกต่างหลากหลายทั้งชนิดและปริมาณซึ่งต้องทำหน้าที่ร่วมกันสร้างแก๊สชีวภาพ ในบ่อหมักฤดูร้อนพบแบคทีเรียหลายชนิดกว่าและปริมาณสูงกว่าฤดูหนาว ซึ่งเกิดจากผลของอุณหภูมิบรรยากาศที่สูงกว่า เกษตรกรที่ไม่เลี้ยงโคสามารถนำหัวเชื้อสดจากบ่อหมักเพื่อนบ้านในทั้งสองฤดูไปใช้ช่วยได้ที่อัตราส่วนหัวเชื้อจากบ่อ 40% มูลโคสดเพียง 5% และอาจใช้หญ้าเนเปียร์ 10% เสริมได้
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง