ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความหลากชนิด สถานภาพ และการลงเกาะของตัวอ่อน ของปะการังในอ่าวป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิภาวี ดำมี
เจ้าของผลงานร่วม พงศ์ธีระ บัวเพ็ชร , ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล
คำสำคัญ ปะการัง;การลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง;อ่าวป่าตอง
หน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติ อันดามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ศึกษาความหลากชนิด สถานภาพ และการลงเกาะของตัวอ่อน ของปะการังในอ่าวป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ได้องค์ความรู้และนำไปบริหารจัดการหรือกำหนดเป็นนโยบายในการฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการังอ่าวป่าตอง พบว่าแนวปะการังป่าตองอยู่ในสถานภาพเสียหายมาก - ดีมาก แม้บางส่วนจะอยู่ในสภาพเสียหายมากแต่ก็ยังมีตัวอ่อนปะการังที่พร้อมจะลงเกาะและเติบโต การวางปะการังเทียมมีความเหมาะสมที่จะใช้ฟื้นฟูแนวปะการังบริเวณป่าตองใต้ ในขณะที่อ่าวป่าตองเหนือสมควรปล่อยให้การฟื้นฟูเป็นไปตามธรรมชาติ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง