ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พิทักษ์ทะเล ตอน ๔ หมู่เกาะแห่งการอนุรักษ์ ๑
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กองทัพเรือ
คำสำคัญ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช;สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี;ธรรมชาติ;เสื่อมโทรม;ฟื้นฟู
หน่วยงาน กองทัพเรือ
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เกาะน้อยใหญ่ จำนวน ๙ เกาะ แห่งหมู่เกาะแสมสาร เป็นพื้นที่อนุรักษ์ของกองทัพเรือ ซึ่งค่อย ๆ ฟื้นฟูธรรมชาติของตัวเองขึ้นมาเรื่อย ๆ หลังจากที่กองทัพเรือเข้ามาดูแล ไม่ให้มนุษย์เข้ามายุ่งกับธรรมชาติ ทำให้ธรรมชาติดำรงอยู่และธรรมชาติที่เสื่อมโทรมก็ค่อย ๆ ฟื้นตัวขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งพึ่งพิงของสัตว์ป่านานาชนิด ทั้งบนบก ใต้ดิน และในน้ำ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=mxKzvZBOClw
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


พิทักษ์ทะเล ตอน ๔ หมู่เกาะแห่งการอนุรักษ์ ๑ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง