ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อการป้องกันการกระทำผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการสื่อสังคมออนไลน์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกสรรค์ชัย โพธิสุวรรณ
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอก ดร.มีชัย สีเจริญ , ดาบตำรวจ ลิขิต ปั้นแววงาม , นายวิชิต แย้มยิ้ม
คำสำคัญ เครือข่ายเยาวชน;การกระทำความผิด;การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม;สื่อสังคมออนไลน์
หน่วยงาน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อการป้องกันการกระทำผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการสื่อสังคมออนไลน์ เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดแกนนำเยาวชนและเครือข่ายการมีส่วนร่วม โดยมีการรวบรวมเป็นทะเบียนเครือข่าย ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านการขยายผลการสื่อสารพลังใจเชิงบวกแก่เด็กและเยาวชนได้อย่างต่อเนื่อง และยังเกิดช่องทางการติดต่อสื่อสารพร้อมทั้งสื่อสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์สำหรับการเสริมสร้างเกราะป้องกันทางจิตใจ ให้เด็กและเยาวชนปลอดภัยจากอาชญากรรมได้อย่างเท่าทันต่อสังคมในยุคดิจิทัล
ข้อมูลเพิ่มเติม website : www.youthanticrime.com, facebook fanpage : @เครือข่ายเยาวชนพลังบวก, youtube channel : @เครือข่ายเยาวชนพลังบวก
สาขาการวิจัย -
วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง