ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การขยายผล และพัฒนาเครือข่าย การจัดการห่วงโซ่อุปทานพริกสด ปลอดภัย อ.เกษตสมบูรณ์ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อาจารย์วีระ ภาคอุทัย
คำสำคัญ การสร้างค่าพริกสด;การปลูกพริกปลอดภัย;อุปทานพริกสด
หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย พริก เป็นพืชที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยคือ ใช้เป็นเครื่องเทศในการปรุงรสอาหาร และยังมีสรรพคุณทางยาที่ช่วยลดไขมันอุดตันในเส้นเลือด ฯลฯ เป็นต้น ที่ อ.เกษตรสมบูรณ์ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิเป็นแหล่งปลูกพริกที่ใหญ่ที่สุด โดยการปลูกพริกที่เน้นระบบการป้องกัน การรวมกลุ่มของเกษตรกร การบริหารจัดการของเกษตรกรเพื่อให้พริกเข้าสู่ระบบเกษตรปลอดภัยปลูกพริกเพื่อธุรกิจการค้ามากที่สุดในประเทศไทย การปรับใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับเงื่อนไข เพิ่มผลผลิตต่อไร่ เพิ่มผลกำไรต่อไร่ รักษาคุณภาพมาตรฐานของสินค้า เป็นที่ต้องการของทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=hyUdbufQPEA
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
  • เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง
  • พืชสวน
Creative Commons License


การขยายผล และพัฒนาเครือข่าย การจัดการห่วงโซ่อุปทานพริกสด ปลอดภัย อ.เกษตสมบูรณ์ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง