ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์โปรตีน และโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวหอมมะลิ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร
คำสำคัญ โปรตีนไฮโดรไลเสท;รำข้าวหอมมะลิ
หน่วยงาน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรแล¬ะอุตสาหกรรมเกษตร
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์โปรตีน และโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวหอมมะลิ ประกอบด้วย โปรตีน 30-40% ชนิดและปริมาณกรดอะมิโนมีมากเทียบเคียงกับโปรตีนจากพืชอื่น ๆ โดยเฉพาะกรดอมิโนจำเป็น มีสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด 4.11-14.70 mg GAE/g จึงมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ทั้งนี้สามารถพัฒนากระบวนการผลิตในระดับขยายผล ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว ทั้งคุณค่าทางอาหารสูงและฤทธิ์ทางชีวภาพทีช่วยป้องกันและรักษาสุขภาพผู้บริโภค ด้วยโปรตีนรำข้าวเป็นโปรตีนที่ไม่ทำให้เกิดการแพ้ และยังย่อยง่ายด้วยจึงเหมาะสมสำหรับการนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=iqMgYH0r44o
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลิตภัณฑ์โปรตีน และโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวหอมมะลิ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง