ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง วิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ในการสร้างความ ได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจสายการบิน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ณัฐพงศ์ ประกอบการดี
คำสำคัญ กลยุทธ์ทางการตลาด;สิงคโปร์แอร์ไลน์;การบริหารตราสินค้า;ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาความสำเร็จของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ถือเป็นสายการบินที่ประสบความสำเร็จจากการแข่งขันในตลาดที่มีความผันผวน สายการบินสิงค์โปร์แอร์ไลน์ที่ได้ชื่อว่า เป็นสายการบินที่มีการให้บริการที่เป็นเลิศและสามารถควบคุมต้นทุนในการดำเนินงานอย่างมี ประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากรางวัลต่างๆที่สายการบินนั้นได้รับจากนิตยสารบิสิเนส ทราเวสเลอร์ (เอชีย-แปซิฟิก) ในปี ค.ศ. 2013 เช่น รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รางวัลการ ให้บริการผู้โดยสารชั้นหนึ่งยอดเยี่ยม รางวัลการบริการให้บริการผู้โดยสารชั้นธุรกิจยอดเยี่ยม และรางวัล การบริการให้บริการผู้โดยสารชั้นประหยัดยอดเยี่ยม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/cy5myspedcg8440.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


วิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ในการสร้างความ ได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจสายการบิน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง