ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสกัดสารแทนนินจากใบมันสำปะหลังเพื่อกำจัดศัตรูพืช
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วัลลภ อารีรับ
เจ้าของผลงานร่วม กฤษณ์ วันอินทร์
คำสำคัญ การสกัดสารแทนนิน;ใบมันสำปะหลัง
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การนำใบมันสำปะหลังมาสกัดสารแทนนิน เนื่องจากใบมันสำปะหลังรัฐบาลไม่ให้การสนับสนุน วัตถุดิบของใบมันสำปะหลังก็จะมีอยู่มาก และสารตัวนี้จะทำให้การย่อยในสัตว์ที่บริโภคหรือกินพวกใบไม้จะย่อยได้ยาก ดังนั้นสัตว์หรือแมลงที่บริโภคสารแทนนินเข้าไปจะทำให้เกิดการท้องอืดไม่อยากบริโภคอาหารต่อ และผลที่ได้จากการสกัดสารแทนนินจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ผักกินใบหรือตัวของต้นมันสำปะหลังเองเมื่อใช้สารพวกนี้แล้วจะปลอดภัยจากสารพิษ เนื่องจากสกัดมาจากพืชและไม่มีสารพิษตกค้าง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=TfdHgljmJ2c
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การสกัดสารแทนนินจากใบมันสำปะหลังเพื่อกำจัดศัตรูพืช is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง