ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเสริมใบสะเดาที่เป็นแหล่งของคอนเดนซ์แทนนินในระดับที่แตกต่างกัน ร่วมกับโพลิเอทิลีน ไกลคอลต่อประชากรของจุลินทรีย์และสมรรถนะ การผลิตในแพะที่กำลังเจริญเติบโต
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นิตยา แท้ไธสง
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ การเลี้ยงแพะ;อาหารสัตว์
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การใช้ใบสะเดา ที่เป็นแหล่งของสารคอนเดนซ์แทนนินในสูตรอาหารที่ 6 เปอร์เซ็นต์ร่วมกับโพลิเอทิลีนไกลคอลที่ 15 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มการกักเก็บไนโตรเจนในร่างกาย เพิ่มการเจริญเติบโตของแพะ ดังนั้นการใช้ใบสะเดาร่วมกับโพลิเอทิลีนไกลคอลในสูตรอาหาร จึงสามารถใช้เป็นส่วนประกอบพืชโปรตีนที่เป็นประโยชน์ในอาหารข้นทดลองที่มีหญ้าแพงโกล่าเป็นแหล่งอาหารหยาบได้ และเป็นทางเลือกสำหรับเกษตรกรเลี้ยงแพะสามารถนำมาใช้ในฤดูแล้งที่ขาดแคลนพืชอาหารสัตว์
ข้อมูลเพิ่มเติม http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/bitstream/123456789/7867/2/Fulltext.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การเสริมใบสะเดาที่เป็นแหล่งของคอนเดนซ์แทนนินในระดับที่แตกต่างกัน ร่วมกับโพลิเอทิลีน ไกลคอลต่อประชากรของจุลินทรีย์และสมรรถนะ การผลิตในแพะที่กำลังเจริญเติบโต is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง