ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสร้างตู้บ่มลูกแป้งและการแปรรูปกัมมี่เยลลี่จากข้าวหมากผสมสมุนไพร เพื่อเป็นขนมเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและใช้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์
เจ้าของผลงานร่วม ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ , สุวินัย เกิดทับทิม
คำสำคัญ ตู้บ่ม;ลูกแป้ง;ข้าวหมาก;สมุนไพร
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การปรับปรุงวิธีการผลิตลูกแป้งข้าวหมากให้ถูกสุขลักษณะมากยิ่งขึ้น ซึ่งพบว่า ได้ลูกแป้งข้าวหมากที่ปราศจากการปนเปื้อนทางกายภาพและเชื้อก่อโรคทางเดินอาหาร Escherichia coli และ Staphylococcus aureus ได้พัฒนาสูตรกัมมี่เยลลี่ข้าวหมากผสมสมุนไพรได้ 4 สูตร มีสมบัติต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภคของกัมมี่เยลลี่ข้าวหมากผสมสมุนไพรให้ปริมาณน้ำตาลต่ำ แต่ให้ปริมาณโปรตีนมากกว่า การเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง (30 องศาเซลเซียส) ในภาชนะที่มีฝาปิดได้นาน 9 วัน และสามารถเก็บได้ 30 วัน ในถุงอะลูมิเนียมฟอยล์ที่ปิดผนึก ด้วยระบบแทนที่ด้วยแก๊สไนโตรเจน คุณภาพยังคงอยู่ใน มาตรฐาน มผช. ของเยลลี่แห้ง (520/2547) เมื่อตรวจสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์กัมมี่ เยลลี่ข้าวหมากผสมสมุนไพร โดยให้อยู่ในสภาวะเร่ง ด้วยการเก็บรักษาในสภาวะสลับกันระหว่าง อุณหภูมิต่ำ (4 องศาเซลเซียส) ในที่มืด และอุณหภูมิสูง (35 องศาเซลเซียส) มีแสงสว่าง เป็นเวลา 24 วัน พบว่า สีเข้มขึ้นเล็กน้อย เนื้อสัมผัสมีความหนืดลดลง และความหวานลดลง ราคาต้นทุนต่อหน่วยการผลิตกัมมี่เยลลี่ข้าวหมากผสมสมุนไพร 4 สูตร มีราคา 0.40-0.44 บาทต่อกรัม
ข้อมูลเพิ่มเติม http://new.research.doae.go.th/wp-content/uploads/6.รายงานฉบับสมบูรณ์-ตู้บ่มลูกแป้ง.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การสร้างตู้บ่มลูกแป้งและการแปรรูปกัมมี่เยลลี่จากข้าวหมากผสมสมุนไพร เพื่อเป็นขนมเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและใช้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง