ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผู้เลี้ยงสัตว์ทดลอง : บทบาทสำคัญเบื้องหลังงานวิจัย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง คุณอุทัย ทองบาง
คำสำคัญ ผู้เลี้ยงสัตว์ทดลอง;บทบาทสำคัญ;เบื้องหลังงานวิจัย
หน่วยงาน หน่วยเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ทุกครั้งที่มีงานวิจัยใหม่ ๆ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งอาหาร วัคซีน สมุนไพร ยารักษาโรค รวมทั้งนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ ที่ต้องสัมผัสกับผิวหนังของมนุษย์และสัตว์โดยตรง มีกระบวนการสำคัญอย่างหนึ่งที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติคือ การทดสอบงานวิจัยเหล่านั้นกับสัตว์ทดลองก็เพื่อให้มันใจได้ว่า งานวิจัยที่คิดค้นขึ้นมาปลอดภัยสำหรับมนุษย์และสัตว์ บทบาทของผู้เลี้ยงสัตว์ทดลองจึงเป็นภาระกิจสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังงานวิจัยอย่างแท้จริง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=sEoMyK6x6F4
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ผู้เลี้ยงสัตว์ทดลอง : บทบาทสำคัญเบื้องหลังงานวิจัย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง