ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อุทุมพร แสนหลวงคำ
คำสำคัญ ปัญหาด้านสุขภาพ;ผู้สูงอายุ;จังหวัดพะเยา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยพะเยา
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยา ปัจจุบันจังหวัดพะเยามีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นถึงปีละประมาณ 5,000 คน โดยสถิติของปี 2556 ดังนั้นปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุจึงมีมากขึ้น และผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพมักจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จึงต้องมีการดูแลและพัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=jYyIRTvcJEk
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง