ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การหาแหล่งอาหารพื้นบ้านเพื่อทดแทนรำในอาหารสุกรพันธุ์ไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พงษ์ชาญ ณ ลำปาง
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ อาหารสุกร;สุกรพันธุ์ไทย;พืชพื้นบ้าน
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย พืชพื้นบ้านที่่ใช้เลี้ยงสุกรมีความหลากหลายมาก หลายชนิดถูกใช้โดยทั่วไปแต่อีกหลายชนิดก็ใช้เฉพาะบางท้องถิ่นเท่านั้น พืชผักพื้นบ้านบางชนิดที่ เห็นว่า มีความเหมาะสมต่อการนำมาใช้เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทยแทนรำมี 25 ชนิด 2) พืชพื้นบ้านส่วนใหญ่ที่ใช้เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทยมีสารเยื่อใยในปริมาณที่ สูงเกินกว่า 20% ของวัตถุแห้ง มีหลายชนิดที่มีปริมาณโปรตีนสูงกว่า 15% ของวัตถุแห้ง 3) การใช้ต้นกล้วยหมักทดแทนรำในการเลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย 25 หรือ 50 เปอร์เซ็นต์ ไม่ทำให้อัตราการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใช้อาหารแตกต่างจากการเลี้ยงด้วยรำข้าว 100 เปอร์เซ็นต์
ข้อมูลเพิ่มเติม http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/bitstream/123456789/5156/1/Fulltext.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การหาแหล่งอาหารพื้นบ้านเพื่อทดแทนรำในอาหารสุกรพันธุ์ไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง