ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเลี้ยงปูทะเล (Scylla paramamosain Estampador, 1949) ระยะคราบแรก (1 Crab Stage) จนถึงขนาด 2.5 เซนติเมตรที่ความหนาแน่นต่างกันในกระชังบ่อดิน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชัยวัฒน์ วิชัยวัฒนะ
เจ้าของผลงานร่วม อาภรณ์ เทพพานิช
คำสำคัญ ปูทะเล;การเลี้ยง;ความหนาแน่น;บ่อดิน
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การเลี้ยงลูกปูทะเลวัยอ่อนระยะคราบแรกในกระชังขนาด 100 ตารางเมตร ที่วางในบ่อดิน ที่ระดับความหนาแน่น 50, 100 และ 150 ตัวต่อตารางเมตร จากผลการทดลองสรุปได้ว่า ในการอนุบาลลูกปูทะลจากระยะวัยอ่อนคราบแรก (1* Crab Stage) จนถึงขนาดประมาณ 2.50 เซนติเมตร ที่ระดับความหนาแน่น 50 ตัวต่อตารางเมตร เป็นระดับความหนาแน่นที่เหมาะสมในการอนุบาล เพราะมีผลการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย ดีที่สุด
ข้อมูลเพิ่มเติม http://elib.fisheries.go.th/LIBCAB/DRAWERS/ABS/DATA0000/00000103.PDF
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง