ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารเสริมจากธรรมชาติสำหรับสุกรหลังหย่านม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วันดี ทาตระกูล
เจ้าของผลงานร่วม โอรส รักชาติ , สนธยา นุ่มท้วม , อมรรัตน์ วันอังคาร , ทินกร ทาตระกูล
คำสำคัญ สารเสริมในอาหารสัตว์;ลูกสุกร;น้ำมันหอมระเหย;กรดอินทรีย์;พรีไบโอติค;โพรไบโอติค
หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหย (E) ที่ประกอบด้วยน้ำมันกานพลู น้ำมันสะระแหน่ และน้ำมันผิวส้ม อย่างละ 0.06% และส่วนผสมกรดอินทรีย์ (O) ประกอบด้วย กรดฟิวมาลิค กรดแลคติค และกรดซิตริค อย่างละ 0.11% เมื่อผสมกับพรีไบโอติก (Pre) ที่ผลิตจากกล้วยดิบ อัตราส่วน EO:P คือ 1:1 ในระดับการใช้เสริม EOP ในอาหาร 1% มีศักยภาพในการใช้เป็นสารเสิรมในอาหารสุกรหลังหย่านม โดยเสริมร่วมกับโพรไบโอติค สรุปได้ว่า สารเสริมในลูกสุกรหลังหย่านมที่เหมาะสม ควรประกอบด้วย EOP 1% และ Lactobacillus acidophilus 109 CFU/ml ระยะเวลาที่เสริมคือ สัปดาห์แรกหลังหย่านม
ข้อมูลเพิ่มเติม http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/568
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารเสริมจากธรรมชาติสำหรับสุกรหลังหย่านม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง