ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้เว็บบล็อกสอนทักษะการเขียนภาษาไทย 3 จังหวัดชายแดนใต้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศิริชัย นามบุรี
เจ้าของผลงานร่วม จันทนา มีชัยชนะ , ฟูไดละห์ ดือมอง , อิมรอน แวมง
คำสำคัญ การสอนภาษาไทย;เรียงความ;การใช้เว็บบล็อกสอนทักษะการเขียนภาษาไทย 3 จังหวัดชายแดนใต้
หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมกันผ่านเว็บบล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์สอนทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในสามจังหวัดชายแดนใต้ การวิจัยการสอนภาษาไทยเนื่องจากพบว่าผู้เรียนในพื้นที่มีปัญหาการใช้ภาษาไทยประมาณ 70-80 เปอร์เซ็นต์ การวิจัยประกอบด้วย การพัฒนาเว็บบล็อกในการจัดการเรียนรู้ การฝึกอบรมครูผู้สอน การจัดการเรียนรู้กับผู้เรียน การประเมินผลด้านทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ จากงานวิจัยนี้สิ่งที่ทั้งผู้สอนและผู้เรียนได้รับคือ ทักษะการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนและผู้สอนต้องกระตือรือร้น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และเรื่องราวดีๆ ในพื้นที่ของสามจังหวัดชายแดนใต้ที่บอกเล่าโดยผู้เรียนเจ้าของพื้นที่
ข้อมูลเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/0BzqC54S0TDBpNjN6NmNFTmZmN3c/edit
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การใช้เว็บบล็อกสอนทักษะการเขียนภาษาไทย 3 จังหวัดชายแดนใต้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง