ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การคัดเลือกพันธุ์พริกต้านทานโรคแอนแทรกโนสในแนวกว้าง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง Khonesavanh Phialathounheuane
เจ้าของผลงานร่วม เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล , อนันต์ หิรัญสาลี , สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร
คำสำคัญ การคัดพันธุ์พืชให้ต้านทานโรค;พันธุ์ต้านทาน;ดัชนีการเกิดโรค;โรคพริก
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย สำหรับเชื้อ C. coccodes-Am8-4 พบว่า มีพันธุ์ที่ต้านทานมาก (HR) 11 พันธุ์ ต้านทาน (R) 6 พันธุ์ ต้านทานปานกลาง (MR) 1 พันธุ์ อ่อนแอ (S) 2 พันธุ์ และอ่อนแอมาก (HS) 4 พันธุ์
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=09-Khonesavanh.pdf&id=1048&keeptrack=13
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การคัดเลือกพันธุ์พริกต้านทานโรคแอนแทรกโนสในแนวกว้าง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง