ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ซอฟต์แวร์ออกแบบบรรจุภัณฑ์.mpg
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วีระศักดิ์ เลิศศิริโยธิน
คำสำคัญ ซอฟต์แวร์;ออกแบบบรรจุภัณฑ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ซอฟต์แวร์คำนวณเพื่อใช้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ปรับแต่งบรรยากาศและทำนายอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้สดทั้งภายในประเทศและการส่งออกแต่การดำเนินการดังกล่าวประสบปัญหาที่สำคัญคือผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บรักษาค่อนข้างสั้นทำให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้องการยืดอายุการเก็บรักษาเพื่อขยายเวลาจัดจำหน่ายโดยที่ยังรักษาความสดของสินค้าอยู่ได้ ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการออกแบบผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้สดแปรรูปเล็กน้อยยังไม่มีเครื่องมือช่วยในการออกแบบขนาดฉะนั้นนักวิจัยมหาวิทยาลัยสุรนารีจึงได้คำนวณเพื่อใช้ออกแบบบรรจุภัณฑ์และทำนายอายุการเก็บรักษาสำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้สดโดยให้ชื่อซอฟแวร์ว่าMAP ดีไซน์เป็นซอฟต์แวร์แรกของคนไทยที่ใช้ออกแบบบรรจุภณฑ์ปรับแต่งที่มีบรรยากาศ มีความถูกต้องแม่นยำสูงในการทำนายการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้สดโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านวัสดุและขนาดของบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์และสภาวะอากาศโดยเฉพาะเรื่องของความร้อนที่มีผลต่ออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ทั้งง่ายต่อการใช้งานได้พัฒนาในด้านฟังก์ชั่นของคำสั่งให้อยู่ในรูปของหน้าต่างสั่งงานเพื่อรองรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการส่งออกรวมถึงการจำหน่ายผักและผลไม้สด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=XbrRaN0LESs
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมสารสนเทศ
  • การพัฒนาฮาร์ดแวร์
Creative Commons License


ซอฟต์แวร์ออกแบบบรรจุภัณฑ์.mpg is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง