ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สื่อการเรียนแบบมีปฎิสัมพันธ์สำหรับการเรียนภาษาจีนพื้นฐานแบบพินอิน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เดชาวุฒิ วานิชสรรพ์
เจ้าของผลงานร่วม สุวิมล ห้วงเกษม , นฤมล อรชร , พรฤดี สิทธิพงศ์ , รุจิกา บุญเชิด
คำสำคัญ สื่อการเรียนแบบปฎิสัมพันธ์;พินอิน;ภาษาจีน;สัทอักษร
หน่วยงาน สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาการพัฒนาสื่อการเรียนแบบมีปฎิสัมพันธ์สำหรับการเรียนภาษาจีนขั้นพื้นฐานแบบพินอินเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในการใช้ภาษาจีนด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนโดยมีอนิเมชัน ภาพ อักษร และเสียงจากคนจีนเจ้าของภาษาจำนวน 1,783 ไฟล์เสียงเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ เนื้อหาทั้งหมดในบทเรียนแบ่งออกเป็นหกส่วนได้แก่หลักการ พินอิน ผสมคำ ตัวอักษรภาษาจีน คำศัพท์ และเกม ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมในส่วนของความรู้พื้นฐาน ตลอดจนผู้ใช้สามารถฝึกทักษะการเขียนอักษระจีนอย่างถูกต้อง สื่อการสอนที่พัฒนาขึ้นสามารถทำงานได้จริงบนระบบปฎิบัติการไอโอเอส แอนดรอยด์ และวินโดวส์ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้งานสามารถยกระดับผลการเรียนและมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/IT_Journal/article/view/199877/139683
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


สื่อการเรียนแบบมีปฎิสัมพันธ์สำหรับการเรียนภาษาจีนพื้นฐานแบบพินอิน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง