ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แหล่งน้ำชุมชน คืนชีวิต พัฒนาการเกษตร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กรมพัฒนาที่ดิน
คำสำคัญ แหล่งน้ำชุมชน;การอนุรักษ์น้ำ
หน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ทรัพยากรดินและน้ำ เป็นของคู่กันหากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไป แน่นอนว่าอาจจะเป็นอุปสรรคสำคัญในการทำการเกษตร ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดิน จึงเป็นหน่วยหลักที่สำคัญ ที่จะเข้าส่งเสริมการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำให้กับเกษตรกร อย่างเช่น เกษตรกรในพื้นที่ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ที่ต้องทุกข์ทนกับการขาดน้ำไว้ใช้เพื่อทำการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้เข้าไปพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนให้ เพื่อให้เกษตรกรได้ลืมตาอ้าปาก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=WrYdkLNuoG0
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


แหล่งน้ำชุมชน คืนชีวิต พัฒนาการเกษตร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง