ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการระบบระบายน้ำพรุโต๊ะแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านโคกกูแว บ้านโคกกระท่อม บ้านโคกอิฐ-โคกใน จังหวัดนราธิวาส
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
เจ้าของผลงานร่วม กรมชลประทาน
คำสำคัญ พรุโต๊ะแดง;ระบบระบายน้ำ;ดินเปรี้ยวจัด;การเก็บกักน้ำ;การบริหารจัดการน้ำ
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) กรมชลประทาน จังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยใช้มาตรการด้านการบริหารจัดการน้ำและด้านสิ่งก่อสร้างควบคู่กัน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.rdpb.go.th/rdpb/upload/document/252_project.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


โครงการระบบระบายน้ำพรุโต๊ะแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านโคกกูแว บ้านโคกกระท่อม บ้านโคกอิฐ-โคกใน จังหวัดนราธิวาส is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง