ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวางแผนการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดผ่านเซเลบริตี้บนอินสตาแกรมของสินค้าลักชัวรี่แบรนด์เนม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภูรดา ประเสริฐศรี
เจ้าของผลงานร่วม วนาวัลย์ ดาตี้
คำสำคัญ การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด;เซเลบริตี้;ลักชัวรี่แบรนด์เนม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาการวางแผนการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดผ่านเซเลบริตี้บนอินสตาแกรมของสินค้าลักชัวรี่แบรนด์เนม พบว่า บริษัทผู้จัดจำหน่ายสินค้าลักชัวรี่แบรนด์มีการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดผ่านเซเลบริตี้บนอินสตาแกรมของเซเลบริตี้ และอิสตาแกรมของนิตยสารต่างๆ โดยมีการกำหนดนโยบายหลักมาจากบริษัทผู้ผลิตที่ประเทศฝรั่งเศส และนำมาปรับการดำเนินงานให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย เซเลบริตี้ถือเป็นเฟรนด์ออฟเดอะแบรนด์(Friend the Brand) ซึ่งเป็นตัวแทนที่ใช้สิทธิสินค้าของแบรนด์ โดยบริษัทลักชัวรี่แบรนด์เนมมีเกณฑ์ในการคัดเลือกเซเลบริตี้ คือ พิจารณาจากภาพลักษณ์ และบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับเอกลักษณ์ของแบรนด์ โดยใช้วิธีทำให้เกิดการเผยแพร่ภาพผ่านอินสตาแกรม คือบริษัทลักชัวรี่แบรนด์เนมใช้คำมั่นสัญญาระหว่างเซแลบริตี้กับแบรนด์( Celebrity Commitment ) ว่าจะเผยแพร่ภาพสินค้าที่จะเป็นการกระตุ้นการรับรู้ สร้างภาพลักษณ์ให้แก่บริษัท
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/206454/143558
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การวางแผนการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดผ่านเซเลบริตี้บนอินสตาแกรมของสินค้าลักชัวรี่แบรนด์เนม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง