ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ศักยภาพในการต้านชราและกลไกการออกฤทธิ์ของสารชีวภาพจากข้าวในโมเดลยีสต์ Saccharomyces cerevisiae
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พิชชาภัสร์ สุนทรกุล
เจ้าของผลงานร่วม รศ. ดร.นิษก์นิภา สุนทรกุล
คำสำคัญ การต้านชรา, การต้านอนุมูลอิสระ,ภาวะออกซิเดชั่น, รำข้าวสีไทย, สารประกอบฟีนอลิก, Saccharomyces cerevisiae
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ภาควิชา เทคโดนโลยีชีวเคมี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ผลการศึกษา ศักยภาพในการต้านชราและกลไกการออกฤทธิ์ของสารชีวภาพจากข้าวในโมเดลยีสต์Saccharomyces cerevisiae ได้คำนึงถึงคุณค่าและประโยชน์ของรำข้าวสีไทย เช่น ข้าวหอมมะลิแดง ที่มีสารประกอบทางชีวภาพและมีคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ อีกทั้งมีคุณสมบัติต้านชราและสามารถลดปริมาณสารอนุมูลอิสระภายในเมื่อทดสอบกับ ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae โดยมีกลไกการชราภาพคล้ายคลึงกับมนุษย์ รำข้าวสีไทยจึงมีศักยภาพนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ด้านสุขภาพและความงามได้
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


ศักยภาพในการต้านชราและกลไกการออกฤทธิ์ของสารชีวภาพจากข้าวในโมเดลยีสต์ Saccharomyces cerevisiae is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง