ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง IDENTIFICATION OF PROTEIN CARBONYLATION IN DIABETIC HEART SUSCEPTIBLE TO MYOCARDIAL ISCHAEMIA
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง Nuttikarn Nokkaew
เจ้าของผลงานร่วม Sarawut Kumphune
คำสำคัญ Type 2 diabetes mellitus;Diabetic complications;Myocardial ischaemia;Oxidative stress;Protein carbonyl;Metformin
หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ยาเมทฟอร์มินสามารถลดระดับโปรตีนคาร์บอนิลในซีรัม หลอดเลือด สมอง ตับ ไต ตับอ่อน และหัวใจ (ที่จำลองภาวะหัวใจขาดเลือด) ของหนูที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 แบบไม่อ้วน ทั้งยังสามารถลดระดับอนุมูลอิสระ และระดับโปรตีนคาร์บอนิลในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจที่ในสภาวะน้ำตาลสูงและจำลองการขาดเลือด แต่ไม่สามารถเพิ่มการมีชีวิตของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจได้ ทั้งยังสามารถระบุ cardiac biomarkers จากการทดลองในเซลล์และสัตว์ทดลองดังนี้ Tonsoku-like protein, Tyrosine-protein kinase Lyn, Myocyte-specific enhancer factor 2D และ E3 SUMO-protein ligase PIAS2
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง