ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของช่วงแสง ความเข้มแสง และอุณหภูมิน้ำต่อการกระตุ้นความสมบูรณ์เพศ และการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเพศในปลาสลิด (Trichopodus pectoralis) เพศเมีย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธนสรณ์ รักดนตรี
คำสำคัญ ช่วงแสง;ความเข้มแสง;อุณหภูมิ;ความสมบูรณ์เพศ;ปลาสลิด
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาผลของช่วงแสง ความเข้มแสง และอุณหภูมิน้ำต่อการกระตุ้นความสมบูรณ์เพศและการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเพศในปลาสลิด (Trichopodus pectoralis Regan, 1910) เพศเมีย แสดงให้เห็นว่า แสงและอุณหภูมิเป็นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่มีผลต่อการทำงานของระบบสืบพันธุ์ของปลาสลิด โดยการเพิ่มความยาวช่วงแสงที่ปลาได้รับในรอบวันและอุณหภูมิน้ำให้สูงขึ้น สามารกระตุ้นให้แม่พันธุ์ปลาสลิดมีจำนวนไข่ระยะพัฒนาขั้นสุดท้ายและมีระดับความสมบูรณ์เพศ (GSI) เพิ่มขึ้นได้เร็วกว่าและมากกว่าปลาที่เลี้ยงในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ส่งผลให้ปลามีจำนวนผลผลิตลูกพันธุ์เพิ่มขึ้นและสามารถทำการเพาะพันธุ์ได้ก่อนถึงฤดูสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ ซึ่งช่วยให้สามารถเพิ่มจำนวนรอบในการเลี้ยงและปริมาณผลผลิตให้สูงขึ้น
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของช่วงแสง ความเข้มแสง และอุณหภูมิน้ำต่อการกระตุ้นความสมบูรณ์เพศ และการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเพศในปลาสลิด (Trichopodus pectoralis) เพศเมีย is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.