ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง นิเวศวิทยาบางประการของแมลงมัน (Carebara castanea Smith.) บริเวณภาคเหนือของประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิภาวี แสงพุ่มพงษ์
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา , ผศ.ดร.วัฒนชัน ตาเสน
คำสำคัญ แมลงมัน;นิเวศวิทยา;ภาคเหนือ
หน่วยงาน คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การค้นหารังแมลงมัน สามารถเริ่มต้นด้วยการวางเหยื่อที่เป็นชิ้นเนื้อปรุงสุกหรือชิ้นเนื้อสด บรรจุลงในถุงตาข่ายแล้วขุดหลุมวางเหยื่อล่อไว้ที่ระดับความลึก 20-30 เซนติเมตร บริเวณที่เลือกวางเหยื่อควรเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้กับรังปลวก และมีกลุ่มพืชขึ้นปกคลุมโดยเฉพาะไม้ขนาดใหญ่และไม้พื้นล่าง โดยชนิดดินควรมีลักษณะเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียว การค้นหารังของแมลงมันควรค้นหาในระยะไม่เกิน 4 เมตร จากรังปลวก ทางด้านทิศใต้ควรวางเหยื่อล่อห่างจากจอมปลวก 1-3 เมตร ตามด้วยทิศตะวันออก และตะวันตกห่างจากจอมปลวก 0-1 เมตร และทิศเหนือที่ระยะ 2-4 เมตร
ข้อมูลเพิ่มเติม -
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


นิเวศวิทยาบางประการของแมลงมัน (Carebara castanea Smith.) บริเวณภาคเหนือของประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง