ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งโดยแนวคิดลีน กรณีศึกษา บริษัท ผู้ผลิตนมเปรี้ยว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อุไรวรรณ วรรณศิริ
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ บรรจุภัณฑ์;แนวคิดลีน;ฟิล์มหด
หน่วยงาน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การเพิ่มประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งโดยแนวคิดลีน กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตนมเปรี้ยว จากปัญหาการบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งแบบลังกระดาษยุบตัว เมื่อโดนความเย็นในคลังเย็นและขณะขนส่ง ส่งผลให้ตัวผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหาย ภายหลังการเพิ่มประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์พบว่า การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งแบบลังกระดาษ ไปเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งแบบฟิล์มหด (Shrink Film) ทำให้สามารถลดความเสียหายของตัวผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวได้ 100 % เพราะฟิล์มหดนี้สามารถปกป้องตัวผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้ ซึ่งสามารถเข้าคลังเย็นได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อตัวบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง เพิ่มพื้นที่ของตู้ในการวางสินค้าได้มากขึ้น ใช้เวลาในการจัดสินค้าน้อยลง ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการขนส่งเพิ่มมากขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Download/Format_Checker/7/2.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การเพิ่มประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งโดยแนวคิดลีน กรณีศึกษา บริษัท ผู้ผลิตนมเปรี้ยว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง