ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อัตลักษณ์ชุมชนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและการต่อสู้ดิ้นรนของชาวประมงพื้นบ้าน ริมฝั่งแม่น้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปาริชาต กสุรพ
คำสำคัญ อัตลักษณ์ชุมชน การต่อสู้ดิ้นรน ชาวประมงพื้นบ้าน;การต่อสู้ดิ้นรน;อัตลักษณ์ชุมชน;ชาวประมงพื้นบ้าน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย อัตลักษณ์ชุมชนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและการต่อสู้ดิ้นรนของชาวประมงพื้นบ้าน ริมฝั่งแม่น้ำบางนรา แบ่งออกเป็น 3 ยุค ได้แก่ ยุคพึ่งพาและพอเพียง คนในชุมชนมีวิถีชีวิตแบบพอมีพอกิน ทำมาหากินด้วยเครื่องมือที่ทำจากวัสดุในท้องถิ่น เมื่อเข้าสู่ยุค ทุนนิยมและการค้าขาย ชาวประมงจึงปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตมาผลิตเพื่อการค้า สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเถ้าแก่ มาถึงยุคเครือข่ายและพลังชุมชน ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ ทำให้มีการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเครือข่าย เพื่อเป็นพลังอำนาจต่อรองให้ดำรงอยู่
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


อัตลักษณ์ชุมชนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและการต่อสู้ดิ้นรนของชาวประมงพื้นบ้าน ริมฝั่งแม่น้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง