ระบบควบคุมการให้น้ำพืชอัตโนมัติสั่งการด้วยแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  ระบบควบคุมการให้น้ำพืชอัตโนมัติสั่งการด้วยแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ
เจ้าของผลงาน :  ผศ.ดร.ทรงวุฒิ แสงจันทร์
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ระบบการควบคุมน้ำ, การให้น้ำพืช, แอปพลิเคชั่น
หน่วยงาน :  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เกษตร) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเจกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คำอธิบาย :  จากแนวคิดว่าในปัจจุบันน้ำเป็นปัจจัยสำคัญทางการเกษตรแนวคิดการให้น้ำแบบปริมาณพอเหมาะในเวลาที่พืชต้องการปัจจุบันมีการให้น้ำหลายวิธีการให้น้ำแบบโฮมเมอร์หรือแบบแมนนวลเนื่องจากวิธีดังกล่าวใช้แรงงานคนถ้าไปควบคุมทำให้ระยะเวลาหรือปริมาณในการควบคุมน้ำที่พืชต้องการจึงได้ออกแบบแอปพลิเคชั่นในมือถือการออกแบบแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนควบคุมผ่านมือถือโดยใช้หลักการชุดคอนโทลเลย์ติดตั้งไว้มีชุดเซ็นเซอร์คู่กันไว้ เซ็นเซอร์ก็จะเป็นตัวเก็บความชื้นในดินที่เราตั้งไว้ว่าดินต้องการความชื้นอีกเท่าไหร่แล้วส่งสัญญาณออกมาที่คอนเลอร์ คอนเลอร์มีอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ไมโครโทนเนอร์ต่างๆ อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งทำงานคล้ายกับคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งเราสามารถทำงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยใช้ผ่านแอปพลิเคชั่นไปที่คอนเทรนเนอร์ให้ทำงานว่าเราจะให้น้ำกับพืชปริมาณเท่าใดระยะเวลาเท่าใด เป็นการให้น้ำในระยะเวลาที่ต้องการ
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=w7NZuHxEtYw
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย, เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
 
Creative Commons License
ระบบควบคุมการให้น้ำพืชอัตโนมัติสั่งการด้วยแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710