ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง หมอข้างบ้าน : สิทธิหลักประกันสุขภาพผู้สูงวัย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุภาพ เหล่าโพธิ์
เจ้าของผลงานร่วม ชมพิชญ์ เดชะรัฐ , บุรี ทิพนัส
คำสำคัญ หมอข้างบ้าน;สิทธิหลักประกันสุขภาพ;ผู้สูงวัย
หน่วยงาน สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลอาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การลงพื้นที่ของหมอครอบครัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ประสานร่วมกับชุมชน ช่วยเหลือครอบครัวผู้สูงอายุที่อยู่รวมกันถึง 5 คน มีทั้งผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง สภาพความเป็นอยู่อัตคัดยากลำบาก เป็นตัวอย่างในการเข้าช่วยเหลือผู้สูงวัยที่อยู่ลำพัง ให้มีโอกาสเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=KWWL6g5oYwI
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
  • วิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • สาธารณสุขศาสตร์และอนามัยสิ่งแวดล้อม
Creative Commons License


หมอข้างบ้าน : สิทธิหลักประกันสุขภาพผู้สูงวัย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง