ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง DEVELOPMENT OF COMPOSITE FILM BASED ON CARBOXYMETHYL CELLULOSE / MODIFIED CALCIUM CARBONATE FOR EXTENDED SHELF LIFE OF EGGS
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิทวัส เปี่ยมพอดี
เจ้าของผลงานร่วม ชิราวุฒิ เพชรเย็น , นิภารัตน์ ศรีธเรศ
คำสำคัญ Carboxymethyl cellules;Palmitic acid;Stearic acid;Coating;Egg
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย กรอบเป้าหมายของงานวิจัยนี้คือ ต้องการยืดอายุการเก็บรักษาไข่ไก่สดโดยผลิตเป็นสารเคลือบผิวบนเปลือกไข่ สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเก็บรักษาไข่ไว้ นาน ๆ เช่น กลุ่มเกษตรกรค้าไข่รายย่อยที่ต้องการเพิ่มจุดแข็งของสินค้าให้สามารถแข่งขันกับตลาดอื่นได้ และ ร้านค้าขายปลีก-ส่ง ร้านทำอาหาร ที่ต้องเก็บไข่ไว้ที่อุณหภูมิห้องเพื่อรอจำหน่ายไข่ไก่ ซึ่งในงานวิจัย ครั้งใช้ คาร์บอซีเมทิลเซลลูโลส เป็นสารหลัก ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของเซลลูโลส และสามารถสังเคราะห์จากกระดาษที่เป็นของเสียจากโรงงานกระดาษได้ ปกติ คาร์บอซีเมทิลเซลลูโลส มีข้อดีคือ สามารถรับประทานได้ โดยปกติจะใช้เป็นสารเพิ่มความข้นในไอศกรีมและสามารถย่อยสลายในธรรมชาติได้แต่สมบัติการขวางกั้นและผลึกต่ำ ดังนั้น จึงต้องมีการเติมสารเพื่อปรับปรุงสมบัติ โดยการเติมแคลเซียมคาร์บอเนต ที่เป็น เกรดอาหาร แต่ต้องดัดแปรแคลเซียมคาร์บอเนตด้วยกรดไขมันก่อนจะผสมเพื่อลดการจับกันเป็นก้อน จากนั้นนำสารทั้งหมดไปเตรียมเป็นสารเคลือบโดยใช้สารละลายผสมเป็นตัวทำละลายเพื่อให้สารเคลือบแห้งในเวลาที่กำหนด
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง