ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ กิจกรรมที่ 2 ความหลากหลายของพืชพรรณ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คำสำคัญ การอนุรักษ์;พรรณไม้;ความหลากหลาย;สูญพันธุ์;พันธุกรรมพืช
หน่วยงาน งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย โครงการชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. ในกิจกรรมค่าย “การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติระดับอุดมศึกษา” ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของพันธุกรรมพืช พืชพรรณไม้ และชนิดของพรรณไม้ และการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=jlIag_C3V8c
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


โครงการชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ กิจกรรมที่ 2 ความหลากหลายของพืชพรรณ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง