ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง งานจัดหาน้ำสนับสนุนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ ห้วยแม่เกี๋ยง บ้านห้วยแม่เกี๋ยง หมู่ที่ 9 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กรมชลประทาน
คำสำคัญ ห้วยแม่เกี๋ยง;การเกษตรที่สูง;การจัดหาน้ำ
หน่วยงาน กรมชลประทาน
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย งานจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านห้วยแม่เกี๋ยง ตั้งอยู่ที่ อ.เชียงดาว อยู่ห่างจาก จ.เชียงใหม่ ไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1178 ระยะทางประมาณ 65 กิโลเมตร มีอาณาเขตทิศเหนือจดประเทศเมียนมาร์ทิศตะวันออกจด อ.ฝาง อ.ไชยปราการ และ อ.พร้าว ทิศตะวันตกจด อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ และ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ทิศใต้จด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.rid.go.th/royalproject/index.php?option=com_content&view=article&id=372:2009-06-17-06-37-54&catid=12:2009-05-04-06-38-33&Itemid=4
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


งานจัดหาน้ำสนับสนุนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ ห้วยแม่เกี๋ยง บ้านห้วยแม่เกี๋ยง หมู่ที่ 9 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง