ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การค้นหายีนต้านทานโรคไหม้ในแหล่งรวมพันธุกรรมหลักของข้าวไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วัฒนาภรณ์ ธีระศานต์
เจ้าของผลงานร่วม ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์
คำสำคัญ Rice blast resistance gene;Thai landrace rice;core germplasm;DNA marker
หน่วยงาน ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบหายีนต้านทานโรคไหม้ 10 ยีน ในข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทย 384 สายพันธุ์ พบว่ามีข้าวไทย 2 สายพันธุ์คือ ข้าวหอมและข้าวบักม่วย ที่มียีนต้านทานโรคไหม้ 7 ยีน จาก 10 ยีน มีข้าว 6 สายพันธุ์ที่มียีนต้านทานโรคไหม้ 6 ยีน และ มีเพียง 8 สายพันธุ์เท่านั้นที่ไม่สามารถตรวจสอบผลว่ามียีนต้านทานโรคไหม้ใดใดได้เลย โดยข้าวทั้งหมดนี้สามารถนำไปใช้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อให้มีความต้านทานโรคไหม้ รวมทั้งยังสามารถสนับสนุนให้ปลูกข้าวเหล่านี้ในพื้นที่ที่เกิดปัญหาโรคไหม้ เพื่อเพิ่มผลผลิตของข้าวต่อไร่ ลดต้นทุนการผลิตในด้านการใช้ยาฆ่าแมลง และเพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคได้อีกด้วย
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การค้นหายีนต้านทานโรคไหม้ในแหล่งรวมพันธุกรรมหลักของข้าวไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง