ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของการใช้สมุนไพรชนิดต่างๆ ร่วมกับน้ำสกัดชีวภาพในการยับยั้งการเกิดโรคในลูกอ๊อดกบ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ทาริกา โกฏสันเทียะ
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ สมุนไพร;น้ำสกัดชีวภาพ;โรคในลูกอ๊อดกบ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาองค์ความรู้ในการเพาะเลี้ยงลูกอ๊อดกบ สาเหตุของการเกิดโรค และผลของการใช้สมุนไพรชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ใบมะระขี้นก ใบฝรั่ง ใบกระเพรา และ ใบมะยม ร่วมกับน้ำสกัดชีวภาพ ในการยับยั้งการเกิดโรคในลูกอ๊อดกบ สรุปได้ว่า การใช้ใบฝรั่งร่วมกับน้ำสกัดชีวภาพสามารถยับยั้งการเกิดโรคในลูกอ๊อดกบได้ ดังจะเห็นได้จากปริมาณของโคโลนีเดี่ยว (Single colony) ของแบคทีเรียที่ไม่สามารถเจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ TSA (Tryptic Soy Agar) และจากอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดสูงสุดของลูกอ๊อดกบที่ทดลองเลี้ยงในฟาร์ม
ข้อมูลเพิ่มเติม http://ris.snru.ac.th/file/abstract/1219.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของการใช้สมุนไพรชนิดต่างๆ ร่วมกับน้ำสกัดชีวภาพในการยับยั้งการเกิดโรคในลูกอ๊อดกบ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง