ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามด้วยสาหร่ายสไปรูลิน่าในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กระสินธ์ หังสพฤกษ์
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ กุ้งก้ามกราม;อนุบาล;ระบบหมุนเวียนแบบปิด;สไปรูลิน่า
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การทดลองเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่าในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามในน้ำเค็มระบบปิด ในบ่อซีเมนต์กลม การทดลองที่ 1 การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามในน้ำทะเลเทียมทีความเค็ม 15 ส่วนในพัน โดยให้ตัวอ่อนของอาร์ทีเมียเป็นอาหาร (ชุดควบคุม) การทดลองที่ 2 การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามในน้ำทะเลเทียมที่ความเค็ม 15 ส่วนในพัน โดยให้ตัวอ่อนของอาร์ทีเมียเป็นอาหารและไข่ตุ๋นเป็นอาหารเสริม การทดลองที่ 3 การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามในน้ำทะเลเทียมที่ความเค็ม 15 ส่วนในพัน โดยให้ตัวอ่อนของอาร์ทีเมียเป็นอาหารและไข่ตุ๋นเสริมด้วยสาหร่ายสไปรูลิน่าเป็นอาหารเสริม พบว่า ชุดการทดลองที่ 3 อัตราการรอดสูงกว่าลูกกุ้งในการทดลองที่ 2 แต่ทุกการทดลองมีพัฒนาการของลูกกุ้งไม่แตกต่างกัน โดยที่มีระยะเวลาในการพัฒนาจนถึงระยะคว่ำเป็นเวลา 26 วัน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://librae.mju.ac.th/goverment/20111119104834_librae/File20130417114645_16181.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามด้วยสาหร่ายสไปรูลิน่าในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง