ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของการเสริมสมุนไพรปลาไหลเผือกต่อสมรรถภาพการผลิตไก่สามสายเลือด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กิตติ วิรุณพันธุ์
เจ้าของผลงานร่วม โดม หาญพิชิตวิทยา , เสกสรร ชินวัง
คำสำคัญ ปริมาณอาหารที่กิน;อัตราการเจริญเติบโต;ปลาไหลเผือก;ไก่สามสายเลือด
หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การเสริมสมุนไพรปลาไหลเผือกต่อสมรรถภาพการผลิตไก่สามสายเลือด โดยใช้ไก่สามสายเลือดจำนวน 120 ตัว แบ่งเป็น 2 กลุ่มการทดลองคือ กลุ่มเพศผู้ 60 ตัว และกลุ่มเพศเมีย 60 ตัว ในแต่ละกลุ่มเพศถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม การทดลองแบบสุ่มตลอด ไก่สามสายเลือดได้รับอาหารที่เสริมด้วยปลาไหลเผือกในระดับ 0, 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ พบว่า สมรรถภาพการผลิต ปริมาณอาหารที่กิน อัตราการเจริญเติบโตและอัตราการแลกเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่มีแนวโน้มว่า การเสริมปลาไหลเผือกในระดับ 2 เปอร์เซ็นต์ ทำให้สมรรถภาพการผลิตดีกว่ากลุ่มอื่น
ข้อมูลเพิ่มเติม http://kjna.ubru.ac.th/j_files/document/J1533628590.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของการเสริมสมุนไพรปลาไหลเผือกต่อสมรรถภาพการผลิตไก่สามสายเลือด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง